Białoruś Zamki i Pałace

Słowa opisujące tę propozycję:

  • BIAŁORUŚ

Białoruś Zamki i Pałace

PROGRAM IMPREZY

1 DZIEŃ - godzina  5.00 zbiórka  uczestników- przejazd w kierunku Białorusi. przekroczenie granicy Kużnia- Bruzgi. Przejazd do miejscowości Bohatyrowicze: odwiedzenie grobu Jana i Cecylii załozyciele rodu Bohatyrowiczów. zakwaterowanie Grodno hotel ***, pok 2,3 os. z łazienkami, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ - śniadanie, zwiedzanie Grodna z przewodnikiem:Stary i Nowy Zamek, królewska  siedziba Stefana Batorego oraz miejsce abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cerkiew na Kołoży z XII wieku- najważniejszy zabytek Białorusi, kościół Farny św. Franciszka Ksawerego, Pomnik i grób Elizy Orzeszkowej oraz dom muzeum- dreawniany budynek, misci się w nim biblioteka Związku Pisarzy Białorusi oraz mała izba pamiatek poświeconych pisarce. Eliza orzeszkowa mieszkała tu w latach  1894-1910 i napisała wiele swoich książek. Sobór Grodzoeń i Plac Sowiecki. zaskwaterowanie  hotele***, pok 2,3 osobowe z łazienkami, obiadokolacja i nocleg

3 DZIEŃ - śniadanie , cd. zwiedzania Grodzieńszczyzny:

Mir zespół pałacowo- parkowy należący do  ordynacji nieświeckiej wpisany na listę UNESCO, prawdopodobnie pierwowzór zamek Horeszkówz "Pana Tadeusza"

Nieśwież- najważniejsza rezydencja Radziwiłłów, Brama Słucka, koścół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów.

Zaosie- dworek- miejsce urodzenia Adama Mickiewicza

Zakwaterowanie hotel***, pok 2, 3 osobowe z łazienkami, obiadokolacja  i nocleg.

4 DZIEŃ

śniadanie, przejazd do Kosowa Poleskiego- ruiny neogotyckiego zamku, Mereczowszczyzna- dworek- miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. przejazd w kierunku polski, w póznych  godzinach nocnych zakończenie imprezy.

TERMIN  4 DNIOWY

KOSZT 888 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  • transport autokarem z klimatyzacją, barkiem, DVD, WC
  • opłaty drogowe i wjazdowe,
  • 3 noclegi
  • 3x sniadanie i 3 x obiadokolacja,
  • opieka pilota,
  • zwiedzanie według programu,
  • ubezpieczenie Signal Iduna:NNW. 7000 I KL 10.000 EUR, bagaż 800 zł

Cena nie obejmuje:

  • pakietu do realizacji  programu 40 euro/os(lokalnych przewodników i biletów wstepu)- płatne obligatoryjnie u pilota wycieczki.
  • wizy białoruskiej 100 zł/os.

Kalkulację sporządzono dla min.40, max 46 uczestników

Informacja o wizach!

W celu uzyskania wizy białoruskiej należy dostarczyć na miesiąc przed terminem  wyjazdu wniosek wizowy wypełniony  na komputerze , paszport wazny min. 6 miesiecy od daty popwrtotu  do Polski oraz jedna fotografię paszportową.

REZERWACJA PRZEZ E-MAIL
* - pola obowiązkowe