Dla Klienta

Korzystając z naszych ofert wycieczek trzydniowych do Wiednia, na Ukrainę, na Białoruś, do Pragi, Budapesztu lub decydując się na wczasy w Grecji autokarem lub wakacje w Bułgarii autokarem koniecznie zapoznaj się z warunkami uczestnictwa.

MASZ PYTANIA?

  • odnośnie ofert
  • rezerwacji wyjazdu
  • zapytanie o fakturę

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ PRZEZ NASZ --> FORMULARZ KONTAKTOWYSPRAWDŹ NOWE OFERTY! 

ROZKŁAD JAZDY do pobrania tutaj


 

DOKUMENTY NA PODRÓŻ


Podczas trwania imprezy każdy uczestnik bezwzględnie musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (zgodny z przepisami kraju docelowego oraz krajów tranzytowych) dowód osobisty lub paszport, uprawniające do przekroczenia granicy danego państwa.
Aktualne informacje dotyczące wymaganych dokumentów podróży w poszczególnych krajach znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

KOLONIE I OBOZY


Każdy uczestnik kolonii/obozu w kraju powinien posiadać przy sobie podczas wypoczynku ważną legitymację szkolną. W przypadku obozów zagranicznych każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości - paszport lub w krajach Unii Europejskiej dowód osobisty.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w kolonii/obozie jest wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ z regulaminem i dostarczenie oryginału do biura najpóźniej na 14 dni  przed datą wyjazdu. Wypełniona stanowi cenne źródło informacji o stanie stanie zdrowia uczestników dla kierownika obozu oraz wychowawców.
        -> Karta Kwalifikacyjna pdf

W przypadku jeśli oryginał karty nie trafi do biura w wyznaczonym czasie należy zabrać go ze sobą w dniu wyjazdu na zbiórkę i przekazać kadrze.

Bez wymaganych dokumentów nie ma możliwości uczestniczenia w imprezie.

 UBEZPIECZENIA


Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez nasze biuro jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.

W przypadku imprez KRAJOWYCH:

W przypadku imprez ZAGRANICZNYCH:

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Koszty Leczenia
  • Ubezpieczenie Bagażu

         -> Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże
         -> Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

Polecamy również wykupienie Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, które chroni przed kosztami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
         -> Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej
         -> Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej

 

W przypadku imprez zagranicznych zalecamy również wyrobienie bezpłatnej karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Stanowi dowód ubezpieczenia w NFZ i jest stosowany w krajach Unii Europejskiej. Więcej szczegółów KARTA EKUZ - NFZ

 


TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TFG jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podrózy, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:
    1. 15 PLN/os - za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z  Polską
    2. 13 PLN/os - za imprezy samolotowe nieczarterowe realizowane poza Europę
    3. 10 PLN/os - za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

Więcej szczegółów:
Dziennik Ustaw,
Rozporządzenie MSIT z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 


DOKUMENTY BIURA


 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Więcej informacji tutaj
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży "LINDA" z siedzibą przy al. NMP 28 w Częstochowie (42-200).
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zawarcia i wykonania umowy turystycznej przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonania umowy.

Wszelkie informacje dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i przetwarzania przez nasze biuro Państwa danych znajdują się tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych Signal Iduna