Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Biuro Podróży „LINDA” z siedzibą przy al. NMP 28 w Częstochowie.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem ochrony danych przez e-mail: linda@linda.net.pl lub pisemnie na powyższy adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy turystycznej przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy

  b) przekazywania informacji o nowych ofertach/ promocjach
  c) udostępniania danych kontrahentom Administratora:
  - firmom transportowym
  - hotelom
  - biurom księgowym
  - pilotom grup turystycznych
  - firmom ubezpieczeniowym
  w celu prawidłowej realizacji usług

 3. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w związku z koniecznością wypełnienia prawnego obowiązku administratora w zakresie przepisów podatkowych (podstawa prawna Art.6 ust.1 Rozporządzenie – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa)

 4. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo do wniesienia sprzeciwu
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  b) prawo dostępu do danych osobowych
  Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje Art.15 ust.1 Rozporządzenia.
  c) prawo do sprostowania danych
  Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  d) prawo do usunięcia danych (zwanego również prawem do bycia zapomnianym)
  Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane
  - sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych
  - przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem
  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
  - jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy
  - jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodne z prawdą
  - jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych
  f) prawo do przeniesienia danych
  Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności – jednakże jakiekolwiek zmiany nie będą miały wpływu na zasadę: nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych osobowych innym administratorom.

Administrator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach.

Internauci korzystający ze strony internetowej www.linda.net.pl pozostają anonimowi podczas całej wizyty na niej do momentu, gdy dobrowolnie zdecydują się ujawnić swoje dane osobowe w procesie rejestracji.

Strona może zawierać linki prowadzące do innych stron internetowych. Po kliknięciu na taki link automatycznie znajdą się Państwo na innej stronie internetowej. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na innych stronach. Dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami odnośnie ochrony na takiej stronie.

linda.net.pl informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij