Dla Klienta

Drogi Kliencie! Tutaj znajduje się specjalnie przygotowana dla Ciebie Strefa Klienta! Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje, dokumenty i poradniki dla podróżujących.

STREFA DLA KLIENTA

1. FORMULARZ KONTAKTOWY

2. NOWE OFERTY

3. DOKUMENTY NA PODRÓŻ

4. NIEZBĘDNIK OBOZOWICZA I KOLONISTY – PORADNIK DLA RODZICÓW

5. ROZKŁAD JAZDY

6. UBEZPIECZENIE

7. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

8. TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

9. DOKUMENTY BIURA

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI


 
1. FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Jeśli masz pytania odnośnie ofert wycieczek, rezerwacji wyjazdu, chcesz otrzymać fakturę za wyjazd lub potrzebujesz innych informacji – skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy (kliknij tutaj).
Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie: 34 366-43-10 / 515-195-768
lub też mailowo: linda@linda.net.pl

 
2. NOWE OFERTY
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowymi ofertami:

 

3. DOKUMENTY NA PODRÓŻ

 
Podczas trwania imprezy każdy uczestnik bezwzględnie musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (zgodny z przepisami kraju docelowego oraz krajów tranzytowych): dowód osobisty lub paszport, uprawniające do przekroczenia granicy danego państwa.
Aktualne informacje dotyczące wymaganych dokumentów podróży w poszczególnych krajach znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Znajdują się tam również informacje dla podróżujących w obecnej sytuacji pandemicznej COVID-19.
Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 
4. NIEZBĘDNIK OBOZOWICZA I KOLONISTY – PORADNIK DLA RODZICÓW
 
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
Każde dziecko wyjeżdżające na obóz za granicą musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport (min. 3 miesiące od daty zakończenia obozu i powrotu do Polski).
Dzieci, które wyjeżdżają na kolonie krajowe powinny zabrać ze sobą legitymacje szkolną, która jest warunkiem przyznania zniżek dla uczniów.
 
UMOWA-ZGŁOSZENIE
Potwierdzeniem rezerwacji na wyjazd uczestnika na obóz/ kolonię/ zimowisko jest podpisanie umowy przed rodzica oraz wpłata zaliczki w wysokości 30% pełnej kwoty wyjazdu. Pozostałą część kwoty należy uiścić nie później niż 30 dni przed wyjazdem. Możliwe są płatności w ratach. Opłaty można dokonać gotówką/kartą w biurze lub przelewem (numer konta podany jest w zakładce kontakt lub na dole strony).
 
KARTA KWALIFIKACYJNA
Oryginał karty kwalifikacyjnej musi być dostarczony do biura maximum 2 tygodnie przed wyjazdem na obóz/ kolonię/ zimowisko. Bez karty kwalifikacyjnej dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w wyjeździe. Karta do pobrania tutaj
Każdy rodzic i uczestnik obozu/ kolonii/ zimowiska ma obowiązek podpisać regulamin, który znajduje się na karcie kwalifikacyjnej. Prosimy o wpisanie na kartę wszystkich informacji na temat stanu zdrowia dziecka, uczuleniach, przebytych chorobach, operacjach czy zażywanych lekach - w razie nagłego wypadku takie informacje mogą okazać się niezwykle niezbędne.
Dodatkowo każdy rodzic/ opiekun musi wypełnić oświadczenie wynikające z aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN w związku z epidemią COVID-19. Oświadczenie do pobrania tutaj.
 
JESTEM PEŁNOLETNI/A. CZY MOGĘ JECHAĆ NA OBÓZ?
Na obozy mogą jeździć uczestnicy pełnoletni. Podpisują oni regulamin oraz oświadczenie o przestrzeganiu zasad obozu. Uczestnicy pełnoletni są traktowani tak samo i przestrzegają tych samych reguł, co pozostali uczestnicy wyjazdu.
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika do pobrania tutaj.
 
KURATORIUM
Każdy wyjazd na obóz/ kolonię/ zimowisko zgłaszany jest do Kuratorium Oświaty. Potwierdzenie zgłoszenia możecie Państwo znaleźć tutaj
 
DOFINANSOWANIE Z ZAKŁADU PRACY
Jeśli Państwa zakład pracy dofinansowuje wyjazdy dzieci na letni wypoczynek prosimy o dostarczenie do nas zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego kwotę dofinansowania.
Na Państwa życzenie wystawiamy faktury oraz zaświadczenia o uczestnictwie dziecka w wyjeździe.
W celu otrzymania faktury prosimy o informację o takiej potrzebie przy zapisywaniu dziecka na wyjazd.
Fakturę można otrzymać po zakończeniu wyjazdu i powrotu dziecka do domu.
Jeśli chcą Państwo, aby zakład pracy częściowo pokrył koszty obozu/ kolonii/ zimowiska przed wyjazdem dziecka – wtedy zakład pracy musi skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i zgłosić, któremu dziecku należy się dofinansowanie.
 
CO WARTO ZABRAĆ NA WYJAZD
Pamiętajcie drodzy rodzice, że ciężar bagażu powinien uwzględniać możliwości dziecka, aby samo było w stanie unieść walizkę/ torbę (najlepiej sprawdzają się walizki na kółkach). Można podpisać walizkę imieniem i nazwiskiem. Prowiant na drogę oraz artykuły higieniczne zalecamy zabrać do bagażu podręcznego.
LATO – proponowana lista bagażu:
ważny dokument tożsamości, plecak na wycieczki, odzież na każdą pogodę, czysta bielizna na każdy dzień, piżama, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem do opalania, chusteczki higieniczne, szczoteczka i pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, mydło, ręczniki odzież przeciwdeszczowa, buty sportowe, klapki na plażę, sandały, stój sportowy, środki przeciw komarom.
ZIMA – proponowana lista bagażu:
ważny dokument tożsamości, czapka, szalik, rękawiczki (najlepiej kilka par), kurtkę zimową, odzież ciepła przystosowana do zimy, ciepłe skarpety i czysta bielizna na każdy dzień, piżama, chusteczki higieniczne, szczoteczka i pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, mydło, ręczniki odzież przeciwdeszczowa, strój sportowy, sprzęt narciarski, mały termos.
 
INNE WAŻNE INFORMACJE
 • Opiekę nad dziećmi sprawują tylko i wyłącznie osoby z wymaganymi uprawnieniami. Wychowawcy są po odpowiednim szkoleniu i posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą lub są czynnymi nauczycielami. Uprawnienia kadry są weryfikowane przez Kuratorium Oświaty.
 • Na zbiórce mogą Państwo otrzymać numer kontaktowy do kierownika wypoczynku.
 • Jeśli chcą Państwo odwiedzić dziecko podczas trwania obozu/ kolonii/ zimowiska prosimy o kontakt z kierownikiem wypoczynku.
 • Nie zalecamy zabierać na obóz/ kolonię/ zimowisko drogich sprzętów elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, aparaty, kamerki, tablety, itp. Mogą one podczas zabawy ulec zniszczeniu lub zgubieniu. Mogą również zostać skradzione. Organizator ani wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony i skradziony sprzęt.
 • Dziecko może odebrać tylko i wyłącznie osoba do tego uprawniona (rodzic lub opiekun prawny). Jeśli nie będą mogli Państwo odebrać swojego dziecka osobiście, prosimy o przekazanie pisemnego upoważnienia kierownikowi wypoczynku lub pracownikowi naszego biura oraz poinformowanie biura przed przyjazdem autokaru, kto odbierze dziecko.
 • Jeśli dziecko w trakcie kolonii musi zażywać jakiekolwiek leki prosimy o wyraźne ich opisanie, osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy na zbiórce wraz z upoważnieniem dla wychowawcy. Ważne jest opisanie sposobu dawkowania leków.
 • Można zdeponować kieszonkowe dziecka u wychowawcy. Zalecamy to zwłaszcza w przy wyjeździe młodszych dzieci, które nie umieją jeszcze same gospodarować pieniędzmi. Prosimy o przygotowanie niezaklejonych kopert z nazwiskiem i imieniem dziecka oraz podaną kwotą, najlepiej żeby kieszonkowe było przygotowane w drobnych nominałach. Mogą Państwo dopisać na kopercie kwotę jaką dziecko ma otrzymywać każdego dnia.

 

5. ROZKŁAD JAZDY
 
Rozkład jazdy z poszczególnych miejscowości i wysokości dopłat antenowych – kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły.

 
6. UBEZPIECZENIE
 
Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez nasze biuro jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31.

W przypadku imprez KRAJOWYCH:
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (5.000 zł)
  → Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tutaj
  → Karta Produktu Ubezpieczenia NNW na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tutaj
 
W przypadku imprez ZAGRANICZNYCH:
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (20.000 zł)
 • Koszty Leczenia (25.000 €)
 • Ubezpieczenie Bagażu (1.100 zł)
→ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże - tutaj
→ Aneks nr1 i nr2 do OWU Bezpieczne Podróże - tutaj
→ Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże - tutaj
 

Polecamy również wykupienie Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej, które chroni przed kosztami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
→ Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej - tutaj
→ Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej - tutaj 
 
W przypadku imprez zagranicznych zalecamy również wyrobienie bezpłatnej karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Stanowi dowód ubezpieczenia w NFZ i jest stosowany w krajach Unii Europejskiej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej szczegółów oraz jak i gdzie wyrobić kartę. 
 
Przetwarzanie danych osobowych Signal Iduna - kliknij tutaj

 
7. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
 
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – art. 36 ust. 1-2 do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Obowiązek pobierania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Podróżnych pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:
 • 13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę,
 • 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską,
 • 2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski.
Składka TFG podlega zwrotowi w przypadku niezrealizowania imprezy turystycznej.
Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna tutaj.

 
8. TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY
 
Na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. zm.2)) do cen imprez organizowanych i sprzedawanych zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Obowiązek pobierania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek zapewnione będą wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:
 • 13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę,
 • 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską,
 • 2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski.
Składka TFP jest bezzwrotna w przypadku rezygnacja Klienta z wycieczki bez wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych. We wszystkich innych przypadkach wymienionych poniżej biuro zwróci naliczoną składkę Klientowi:
 • odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników,
 • odwołanie imprezy z powodu nadzwyczajnych okoliczności (np. epidemia),
 • rezygnacja klienta z powodu nadzwyczajnych okoliczności z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach.
Aktualna treść Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dostępna tutaj

 
9. DOKUMENTY BIURA (kliknij w nazwę dokumentu, aby zobaczyć szczegóły)

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Więcej informacji tutaj
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży "LINDA" z siedzibą przy al. NMP 28 w Częstochowie (42-200).
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zawarcia i wykonania umowy turystycznej przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonania umowy.
Wszelkie informacje dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i przetwarzania przez nasze biuro Państwa danych znajdują się tutaj.
linda.net.pl informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij